Luchtfoto van ringdorp Dreischor
Foto van een gevelsteen met ploegende boeren
Luchtfoto van een opgraving aan klooster Wijtwerd in Maarhuizen
Image: Jos-Stöver
Foto van de zijkant van de Sjees
Image: ©Nederlands Openluchtmuseum