Other contact information

Mailing address

Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort

F (033) 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl

Billing address

Ministerie van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Financieel Dienstencentrum (FDC)
Postbus 13178
2501 ED  Den Haag
pbocwefacturen@minszw.nl

Archive, Libraby and Collections

Location Amersfoort
Open monday - friday, 9:00 - 17:00 hours
033 - 421 7 444
bibliotheek@cultureelerfgoed.nl

Location Rijswijk
On appointment only
033 - 421 7 144
bibliotheek-rijswijk@cultureelerfgoed.nl